1. ανά δωμάτιο ηλικία: 18+
  2. ανά δωμάτιο ηλικία: 2-17
  3. ανά δωμάτιο ηλικία: 0-1